Certifiering av stålrör från Acciaitubi

KVALITET
OCH CERTIFIERINGAR

Certifikat
Certifikat för kvalitetsledningssystem
UNI EN ISO 9001:2015 - N° 7693
Certifikat för miljöledningssystem
UNI EN ISO 14001:2015 - N° 7693-E
Certification of management system for health and safety in the workplace
UNI ISO 45001:2018 - N°7693-I
GOST produktcertifikat för den ryska marknaden
N° 2124951 - för svarta rör
N° 2124952 - för förzinkade rör
Declaration of product conformity DWGV: NW-7101AQ2061 - for welded tubes
Declaration of product conformity DWGV: NW-7103CL0009 - for seamless tubes
EG-produktcertifikat för rör som tillverkats i enlighet med föreskrifterna
EN 10219-1:2006
EG-försäkran om överensstämmelse för vertikala permanenta vägskyltar
N° 1608 CPR P 143
Certificate UA N° R 15.2.3.21-17257
Certificazione di conformità igienico-sanitaria
DVGW HW 1001 DM 0161
UNSIDER member

KVALITETSGARANTI

 

PRODUKTIONSCYKEL

 

KVALITETSKONTROLL

 

Kvalificering av råmaterialleverantörer Inköp av råmaterial (coils) Kontroll vid leverans av råmaterial
Spårbarhet av råmaterial Slittning av coils

Lasersystem för tjocklekskontroll

Spårbarhet av råmaterial Profilering Förstörande provning, storlekskontroller och mikrografiska undersökningar av svetsningen
Svetsning och kvalificering av operatörer Rörsvetsning CND-kontroll på linje
Kontinuerlig inspektion av verktyg Kalibrering och skärning av rör Visuell kontroll och storlekskontroll
CND-procedur och kvalificering av operatörer Besiktning på linje  
Periodisk kontroll av apparater på laboratorium Oförstörande provning  
  Förzinkning Tjockleks- och adhesionstest
  Gängning Storlekstest
  Rillning Storlekstest
  Målning Tjockleks- och korrosionstest
  Precisionskapning Storlekstest
  Certifiering  

LEDNINGEN OCH ANLÄGGNINGEN
Via Valtrighe 2
24030 Terno D’Isola (BG)

HUVUDKONTOR
Via Balicco 61
23900 Lecco (LC)

KONTAKTER
Tfn. +39 035 904004
Fax +39 035 904484
info@acciaitubi.it