Ytbehandlingar Varmförzinkning

Varmförzinkning

Acciaitubi har ett helt automatiskt system med varmförzinkningsbad i enlighet med SS-EN 10240. Detta gör det möjligt att komplettera produktionssortimentet genom att erbjuda gas- och vattenrör, tryckkärlsrörrör, konstruktionsrör och ställningsrör, även förzinkade. Acciaitubi tillhandahåller varmförzinkade rör med en diameter från 21,3 mm till 323,9 mm och med längder upp till 7 000 mm. Förzinkningen av alla diametrar upp till 114,3 mm utförs internt på vår fabrik. För större diametrar och längder vänder Acciaitubi sig till andra företag som specialiserat sig på förzinkning av järnprodukter.

Zincatura a caldo dell'acciaio presso stabilimento di Acciaitubi

Fördelar med varmförzinkning:
ekonomi, kvalitet och respekt för miljön

Varmförzinkningen är en ytbeläggningsprocess som görs med en järn- och zinklegering vars syfte är att skydda stålet mot korrosion. Vi kan se fördelarna med varmförzinkningen både i miljön och av ekonomiska och kvalitativa skäl. Stål är en mycket motståndskraftig metall som dock kräver ett visst skydd mot rost. Den främsta fördelen med förzinkningen är rörets långa varaktighet utan underhållskostnader. Faktum är att det skapade skiktet garanterar ett skydd mot atmosfären, yttre påverkan och korrosion vid repor på beläggningen.

Processen är hållbar i sin helhet i förhållande till ekosystemet. Under en förzinkningsprocess sker ingen materiell förlust och produktionsrester kan återvinnas för samma förzinkningar. Zinket som används av Acciaitubi är även en legering av elektrolytisk typ med en renhet på 99,995 %, som gör att en "blyfri förzinkning" kan genomföras i enlighet med gällande standarder ifråga om skydd av folkhälsan.

Bestrykningens kvalitet

Förzinkningen förutser olika kvalitetsnivåer beroende på rörens användning. Acciaitubi föreslår nivå A.1 som standardkvalitet för den interna bestrykningen, som med 55 μm är den högsta kvaliteten som förutses av den europeiska standarden. Acciaitubi kan för vissa ståltyper och på beställning uppnå samma utmärkta nivå på 55 μm (nivå B.1) även på den externa bestrykningen.

LEDNINGEN OCH ANLÄGGNINGEN
Via Valtrighe 2
24030 Terno D’Isola (BG)

HUVUDKONTOR
Via Balicco 61
23900 Lecco (LC)

KONTAKTER
Tfn. +39 035 904004
Fax +39 035 904484
info@acciaitubi.it